• gebouw2.jpg
 • omgeving3.jpg
 • omgeving4.jpg
 • thbed 4.jpg
 • gebouw3.jpg
 • seizoen1.jpg
 • omgeving2.jpg
 • seizoen2.jpg
 • hbed 3.jpg
 • seizoen3.jpg
 • omgeving1.jpg
 • omgeving5.jpg
 • phbed 5.jpg
 • bg_test.jpg
 • gebouw1.jpg

Welkom...

Welkom bij Psychologie Praktijk Borger-Odoorn e.o. (PpBO), de praktijk van drs. A.W. (Arjen) Egmond. De praktijk biedt behandeling binnen de Generalistische Basis-ggz voor volwassenen.


Elk mens ondervindt ergens op zijn of haar levensweg bepaalde hindernissen en problemen. Meestal lossen die in de loop van de tijd op, soms vanzelf, soms op eigen kracht, soms met hulp van mensen in de naaste omgeving, zoals familie of vrienden. De oplossingen kunnen echter tekort schieten en het probleem kan steeds zwaarder worden, zodat het niet meer lukt om op eigen kracht uit de moeilijkheden te komen. Er ontstaan dan psychische ziektebeelden of stoornissen waarvoor professionele hulp nodig is. Het inschakelen van de psycholoog kan hierbij een goede keuze zijn…

U hebt altijd een aan deze praktijk gerichte verwijsbrief van uw huisarts nodig. U leest op deze webpagina waar de verwijsbrief aan moet voldoen: http://www.ppbo.nl/index.php/voor-verwijzers/eisen-verwijsbrief Dus denkt u geestelijke gezondheidszorg nodig te hebben dan is uw huisarts de eerst aangewezen persoon om mee te praten, want diens inschatting van het eventuele ziektebeeld en diens verwijsbrief zijn voorwaarde voor vergoeding

Informeert u zich voordat u zich aanmeldt over de actuele wachttijd (zie rechts op de homepage de knop Actuele wachttijd) en leest u de informatie op de pagina over Aanmelding goed door: https://www.ppbo.nl/index.php/werkwijze/aanmelding

 
Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. biedt Generalistische Basis-ggz voor volwassenen en heeft geen hulpaanbod voor jongeren. Voor aanbieders en vergoeding van Jeugdhulp zie de website van uw Gemeente of https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/jeugdhulp )

Attentie: een geldige verwijsbrief van de huisarts moet in mijn bezit zijn alvorens ik u kan oproepen voor een intakegesprek.

De vergoeding van hulp middels verzekerde ggz valt onder het basispakket zorgverzekering en daarmee tevens onder het eigen risico van het jaar waarin een eventuele behandeling wordt gestart.

Mededeling : voor vragen of kwesties betreffende patienten vallende onder POH-ggz zorg gelieve u zich te wenden tot de betreffende huisartsenpraktijk en niet tot de PpBO. Verder verstrekt de PpBO in het kader van de behandeling geen rapportages of verklaringen aan derden ( zoals juristen, bedrijfsartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen of andere instanties).

 

 

0599-234 056, Hofakkers 1, 9531 HX Borger

Onderhoud