• seizoen3.jpg
 • gebouw1.jpg
 • omgeving2.jpg
 • bg_test.jpg
 • gebouw3.jpg
 • seizoen1.jpg
 • phbed 5.jpg
 • omgeving3.jpg
 • omgeving4.jpg
 • omgeving1.jpg
 • omgeving5.jpg
 • hbed 3.jpg
 • thbed 4.jpg
 • gebouw2.jpg
 • seizoen2.jpg

Welkom op de website van de PpBO

Welkom bij Psychologie Praktijk Borger-Odoorn e.o. (PpBO), de praktijk van drs. A.W. (Arjen) Egmond. De praktijk biedt behandeling binnen de Generalistische Basis-ggz voor volwassenen.


Elk mens ondervindt ergens op zijn of haar levensweg bepaalde hindernissen en problemen. Meestal lossen die in de loop van de tijd op, soms vanzelf, soms op eigen kracht, soms met hulp van mensen in de naaste omgeving, zoals familie of vrienden. De oplossingen kunnen echter tekort schieten of de problemen kunnen te zwaar worden om ze op eigen kracht op te kunnen lossen of ermee om te kunnen gaan. Als er daarbij psychische ziektebeelden of stoornissen ontstaan kan behandeling door de psycholoog een goede keuze kan zijn ( zie ook op deze website onder Voor wie ?).

Als u zich bij de PpBO voor intake en eventuele behandeling wilt aanmelden  hebt u altijd een aan deze praktijk gerichte verwijsbrief van uw huisarts nodig. U leest op deze webpagina waar de verwijsbrief aan moet voldoen: http://www.ppbo.nl/index.php/voor-verwijzers/eisen-verwijsbrief Dus denkt u geestelijke gezondheidszorg nodig te hebben dan is uw huisarts de eerst aangewezen persoon om mee te praten, want diens inschatting van het eventuele ziektebeeld en diens verwijsbrief zijn een van voorwaarden voor vergoeding. Een geldige verwijsbrief van de huisarts moet in mijn bezit zijn alvorens ik u kan oproepen voor een intakegesprek.

Informeert u zich voordat u zich aanmeldt over de actuele wachttijd (zie rechts op de homepage de knop Actuele wachttijd) en leest u de informatie op de pagina over Aanmelding goed door: https://www.ppbo.nl/index.php/werkwijze/aanmelding

 
Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. biedt Generalistische Basis-ggz voor volwassenen en heeft geen hulpaanbod voor jongeren. Voor aanbieders en vergoeding van Jeugdhulp zie de website van uw Gemeente of https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/jeugdhulp )

De vergoeding van hulp middels verzekerde ggz valt onder het basispakket zorgverzekering en daarmee tevens onder het eigen risico van het jaar waarin een eventuele behandeling wordt gestart.

Mededeling : voor vragen of kwesties betreffende patienten vallende onder POH-ggz zorg gelieve u zich te wenden tot de betreffende huisartsenpraktijk en niet tot de PpBO. Verder verstrekt de PpBO in het kader van de behandeling geen rapportages of verklaringen aan derden zoals juristen, bedrijfsartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen of andere instanties. Uw huisarts wordt wel geinformeerd.

 

 

0599-234 056, Hofakkers 1, 9531 HX Borger

Onderhoud