• seizoen1.jpg
 • omgeving1.jpg
 • omgeving2.jpg
 • phbed 5.jpg
 • seizoen2.jpg
 • omgeving4.jpg
 • hbed 3.jpg
 • omgeving3.jpg
 • gebouw2.jpg
 • gebouw1.jpg
 • thbed 4.jpg
 • bg_test.jpg
 • seizoen3.jpg
 • gebouw3.jpg
 • omgeving5.jpg

Welkom...

Welkom bij Psychologie Praktijk Borger-Odoorn e.o. (PpBO), de praktijk van drs. A.W. (Arjen) Egmond. De praktijk biedt behandeling aan mensen met psychische klachten, problemen en stoornissen.

Elk mens ondervindt ergens op zijn of haar levensweg bepaalde hindernissen en problemen. Meestal lossen die in de loop van de tijd op, soms vanzelf, soms op eigen kracht, soms met hulp van mensen in de naaste omgeving, zoals familie of vrienden. De oplossingen kunnen echter tekort schieten en het probleem kan steeds zwaarder worden, zodat het niet meer lukt om op eigen kracht uit de moeilijkheden te komen. Er ontstaan dan psychische ziektebeelden of stoornissen waarvoor professionele hulp nodig is. Het inschakelen van de psycholoog kan hierbij een goede keuze zijn….

Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. biedt Generalistische basis ggz. U kunt voor zowel verzekerde als onverzekerde ggz bij Psychologie Praktijk Borger-Odoorn e.o terecht.

Onder onverzekerde geestelijke gezondheidszorg verstaat men de behandeling van aandoeningen die buiten het basispakket van de Zorgverzekeringswet vallen. Zie voor onverzekerde ggz het uitrolmenu Kortdurende hulp op deze website.

 

Actueel : Depressie is een veelvoorkomende ziekte die bijna 20 procent van de volwassenen treft en staat in de top vijf van hoogste ziektelast en ziektekosten. Ook is depressie een van de grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Eind 2016 ging de overheidscampagne omgaanmetdepressie.nl van start om depressie meer bespreekbaar te maken, informatie en hulp te bieden en stigma’s te doorbreken.

Belangrijk om te weten: Met ingang van 2014 is het ggz-stelsel omgevormd tot een verdeling in Generalistische basis ggz en Specialistische ggz. Zie voor informatie hierover ook de website: www.invoeringbasisggz.nl

De vergoeding van de hulp valt onder het basispakket zorgverzekering en daarmee tevens onder het eigen risico. Denkt u verzekerde geestelijke gezondheidszorg nodig te hebben dan is uw huisarts de eerst aangewezen persoon om mee te praten, want diens inschatting van het eventuele ziektebeeld en diens verwijsbrief zijn voorwaarde voor vergoeding. Let op: een geldige verwijsbrief van de huisarts dient voor aanvang van de behandeling in mijn bezit te zijn. U leest op deze webpagina waar de verwijsbrief aan moet voldoen: http://www.ppbo.nl/index.php/voor-verwijzers/eisen-verwijsbrief.

Per 1 januari 2015 is de Jeugd GGZ overgeheveld van de Zorgverzekeringswet naar de Gemeenten. De PpBO heeft hierdoor momenteel een hulpaanbod voor jong volwassenen vanaf 18 jaar, maar geen hulpaanbod voor kinderen. Zie voor Jeughulp de website van uw Gemeente of  : https://www.regelhulp.nl/mijn-situatie/

info@ppbo.nl, 0599-234 056, Hofakkers 1, 9531 HX Borger

Onderhoud