• hbed 3.jpg
 • omgeving2.jpg
 • omgeving4.jpg
 • omgeving5.jpg
 • thbed 4.jpg
 • omgeving3.jpg
 • gebouw2.jpg
 • gebouw1.jpg
 • gebouw3.jpg
 • phbed 5.jpg
 • seizoen2.jpg
 • omgeving1.jpg
 • seizoen1.jpg
 • seizoen3.jpg
 • bg_test.jpg

Welkom...

Welkom bij Psychologie Praktijk Borger-Odoorn e.o. (PpBO), de praktijk van drs. A.W. (Arjen) Egmond. De praktijk biedt behandeling aan mensen met psychische klachten, problemen en stoornissen.

Elk mens ondervindt ergens op zijn of haar levensweg bepaalde hindernissen en problemen. Meestal lossen die in de loop van de tijd op, soms vanzelf, soms op eigen kracht, soms met hulp van mensen in de naaste omgeving, zoals familie of vrienden. De oplossingen kunnen echter tekort schieten en het probleem kan steeds zwaarder worden, zodat het niet meer lukt om op eigen kracht uit de moeilijkheden te komen. Er ontstaan dan psychische ziektebeelden of stoornissen waarvoor professionele hulp nodig is. Het inschakelen van de psycholoog kan hierbij een goede keuze zijn….

Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. biedt Generalistische basisggz voor volwassenen en jong-volwassenen vanaf 18 jaar. U kunt voor zowel verzekerde als onverzekerde basisggz bij Psychologie Praktijk Borger-Odoorn e.o terecht ( voor aanbieders en vergoeding van hulp aan kinderen onder de 18 jaar zie de website van uw Gemeente of https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/jeugdhulp )

Onder onverzekerde geestelijke gezondheidszorg verstaat men de behandeling van aandoeningen die buiten het basispakket van de Zorgverzekeringswet vallen (zie onder de knop Kortdurende hulp).

U hebt altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

De vergoeding van hulp middels verzekerde ggz valt onder het basispakket zorgverzekering en daarmee tevens onder het eigen risico van het jaar waarin een eventuele behandeling wordt gestart.

Denkt u geestelijke gezondheidszorg nodig te hebben dan is uw huisarts de eerst aangewezen persoon om mee te praten, want diens inschatting van het eventuele ziektebeeld en diens verwijsbrief zijn voorwaarde voor vergoeding. Let op: een geldige verwijsbrief van de huisarts dient in mijn bezit te zijn alvorens ik u kan oproepen voor een intakegesprek. U leest op deze webpagina waar de verwijsbrief aan moet voldoen: http://www.ppbo.nl/index.php/voor-verwijzers/eisen-verwijsbrief.

 

 

0599-234 056, Hofakkers 1, 9531 HX Borger

Onderhoud