Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Onverzekerde Hulp

 

Individueel

bij aanpassingsstoornissen
Tijdelijke problemen in het opvangen van belastende factoren kunnen diverse klachten veroorzaken, bijvoorbeeld spanning, stress, vergeetachtigheid, gebrek aan eetlust en slaapproblemen. Deze worden ook wel aangeduid als aanpassingsstoornissen. Dus als u te maken heeft met tijdelijke stressveroorzakende factoren, zoals op uw werk, studie of persoonlijke situatie of als u problemen ondervindt om u aan te passen na een ingrijpende verandering, bijvoorbeeld een nieuwe baan, geboorte van een kind, werkeloosheid of zorg voor een zieke partner, dan kan het zinvol zijn een traject aanpassingsstoornissen te volgen.

bij verlies en rouw
Een verlies, zoals van een dierbare of van belangrijke ankers in uw leven kan leiden tot gevoelens van rouw, waarbij sprake kan zijn van somberheid, slaapproblemen, neerslachtigheid, gevoelens van zinloosheid en gebrek aan eetlust en lusteloosheid.
Dan kan hulp bij verwerking en om de draad weer op te pakken zinvol zijn.

bij specifieke fobie
Een specifieke situatie of voorwerp, die angst, paniekaanvallen of een fobische vermijding veroorzaakt kan tot hinderlijk verlies van levenskwaliteit en tot beperkingen in het functioneren leiden. Denk hierbij aan autorijdangst, vliegangst, hoogtevrees, angst voor medische handelingen (injectie, bloed, ingreep) of bepaalde dieren. Loopt u tegen een specifieke angst aan? Wordt u daardoor gehinderd in uw dagelijkse functioneren ? Wellicht op uw werk, studie of thuissituatie? Dan kan een traject specifieke fobie zinvol zijn.

bij werkstress
Heeft u te maken met werkstress? Bijvoorbeeld door een hoge werkdruk, assertiviteitsproblemen of het gevoel gepest te worden (“mobbing”). Stress kan diverse klachten veroorzaken, zoals vermoeidheid, tijdelijke vergeetachtigheid, spanning, slaapproblemen, prikkelbaarheid, vermoeidheid en een negatieve stemming. Als de stress chronisch wordt kan dit een opmaat zijn naar uitputting en kan het zinvol zijn een traject omgaan met werkstress te volgen om opbranden te voorkomen.

De PpBO biedt voor bovengenoemde problemen en aandoeningen een kortdurende en praktische therapie aan. Ook voor deze onverzekerde ggz is een Zorgdomeinverwijzing van de huisarts noodzakelijk aangezien uw huisarts als centrale dossierhouder op de hoogte moet zijn van een eventuele behandeling door de psycholoog.. De hulp bestaat 2 intakesessies voor intake en diagnostiek en vervolgens uit 5 behandelsessies. Op de 5e sessie wordt bekeken of vervolgsessies geïndiceerd zijn dan wel een doorverwijsadvies.

Soms blijkt bij de intake of gedurende de behandeling sprake van een zwaardere stoornis, zoals een depressie of een angststoornis. In dat geval zal mogelijk toch sprake zijn van een behandeling via verzekerde Basis-ggz of doorverwijzing naar Specialistische ggz. Formeel is het zelfs verplicht om in dat geval de behandeling onder de verzekerde ggz te laten vallen. Eventueel is dan een nieuwe verwijzing met vermelding van een dergelijke vermoedelijke stoornis nodig.

De PpBO verstrekt in het kader van de behandeling geen rapportages of (gezondheids)verklaringen aan of ten behoeve van derden ( zoals juristen, werkgevers, bedrijfsartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen of instanties) doch rapporteert uitsluitend aan uw huisarts als zijnde de centrale dossierhouder inzake uw gezondheid. Dit in verband met het uitgangspunt, dat behandelaar en beoordelaar van elkaar onafhankelijke professionals moeten zijn conform de richtlijnen hieromtrent.

Tarief voor individueel therapietraject: 1 of 2 intakegesprekken van € 100,- per sessie. Daarna een serie van 5 consulten voor € 500,-.
Er wordt € 100,- per sessie contant of electronisch met u afgerekend en de totaalfactuur/kwitantie wordt op of na de laatste sessie verstrekt. De PpBO factureert alleen aan u persoonlijk en niet aan bedrijven of instanties. Ook kunt u deze kwitantie niet indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding, aangezien het niet in het basispakket verzekerde ggz betreft.

Relatie

bij problemen die de (huwelijks)relatie ondermijnen
Hebt u problemen in uw (huwelijks) relatie? Komt u er samen niet meer uit? Relatieproblemen veroorzaken vaak veel spanning en stress. Ook andere klachten kunnen optreden, zoals neerslachtigheid, slaapproblemen, seksuele problemen of een gevoel van schuld of waardeloosheid.

De PpBO biedt een korte en praktische variant van relatietherapie van 5 sessies ( exclusief 1 of 2 intakegesprekken). Deze hulp is niet geschikt voor al lang bestaande, steeds terugkerende en complexe problematiek (zoals bij huiselijk geweld, sexueel geweld en verslavingsproblemen binnen de relatie). Op basis van het intakegesprek bepaalt de psycholoog of uw problematiek binnen deze kortdurende relatietherapie past dan wel of een advies voor andere hulp passender is. Het hulptraject bestaat uit vijf gesprekken, waarbij u handvatten aangereikt krijgt . Onderwerpen, die aan bod kunnen komen zijn ondermeer communicatiestijlen, onderhandelen binnen de relatie, omgaan met verschillen in verwachtingen van elkaar en van de relatie. Wanneer dat nodig en gewenst is, kan daarna vervolgtherapie gegeven worden of een advies voor hulpverlening elders. Ook voor deze onverzekerde ggz is een Zorgdomeinverwijzing noodzakelijk aangezien uw huisarts als centrale dossierhouder op de hoogte moet zijn van een eventuele behandeling door de psycholoog.

Soms blijkt bij de intake of gedurende de behandeling, dat (bij een van beiden) sprake is van een zwaardere stoornis, zoals een depressie, een angststoornis of een post-traumatische stress stoornis. In dat geval zal mogelijk toch sprake zijn van een behandeling via verzekerde ggz met doorverwijzing naar een relatiespecialist. Eventueel is dan een nieuwe verwijzing met vermelding van een dergelijke vermoedelijke stoornis nodig.

De PpBO verstrekt in het kader van de behandeling geen rapportages of (gezondheids)verklaringen aan of ten behoeve van derden ( zoals juristen, werkgevers, bedrijfsartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen of instanties) doch rapporteert uitsluitend aan uw huisarts als zijnde de centrale dossierhouder inzake uw gezondheid. Dit in verband met het uitgangspunt, dat behandelaar en beoordelaar van elkaar onafhankelijke professionals moeten zijn conform de richtlijnen hieromtrent.

Tarief therapietraject relatieproblemen: 1 of 2 intakegesprekken van € 120,- per sessie van 60 minuten. Vervolgens 5 consulten voor € 600,-.
Er wordt € 120,- per sessie contant of electronisch met u afgerekend en de totaalfactuur/kwitantie wordt op of na de laatste sessie verstrekt. De PpBO factureert alleen aan u persoonlijk en niet aan bedrijven of instanties. Ook kunt u deze kwitantie niet indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding, aangezien het niet in het basispakket verzekerde ggz betreft.

Overige

Lichaamsgerichte therapie bij (psycho)somatische klachten
Onverzekerde ggz geschikt voor lichamelijke problemen, die mogelijk een psychische achtergrond hebben ( noot : indien bij diagnostiek sprake blijkt van een somatoforme stoornis dan valt behandeling hiervan wel ( verplicht) onder verzekerde basis ggz, doch mogen in dat geval geen lichaamsgerichte technieken worden toegepast aangezien die buiten de vergoede methoden vallen)

Heeft u te maken met lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, buikpijn die niet duidelijk medisch verklaard kunnen worden en die reageren op stressveroorzakende of spanningsverhogende factoren? Wellicht bij uw werk, studie of thuissituatie?
Dan kan het voor een meer evenwichtige omgang met u zelf en uw klachten zinvol zijn een traject lichaamsgericht therapie te volgen.

De PpBO biedt een korte en praktische therapie hiervoor aan. Deze behandeling is niet geschikt bij chronische klachten zoals chronische pijn. Psycholoog Egmond is als NIP-erkend Lichaamsgericht werkend psycholoog thuis in methoden en technieken om u te helpen bij een meer ontspannen leef- en werkstijl. Denk daarbij aan ademtechnieken en ontspanningstechnieken, die hij heeft samengebracht in een heel eigen stijl van therapie en waarbij hij niet alleen uw lichaamsgevoel en emoties betrekt maar u ook ander gedrag aanreikt, waarmee u zelf verder kunt.

De hulp bestaat 2 intakesessies voor intake en diagnostiek en vervolgens uit 5 behandelsessies. Op de 5e sessie wordt bekeken of vervolgsessies geïndiceerd zijn dan wel een doorverwijsadvies. Ook voor deze onverzekerde ggz is een Zorgdomeinverwijzing noodzakelijk aangezien uw huisarts als centrale dossierhouder op de hoogte moet zijn van een eventuele behandeling door de psycholoog.

Soms blijkt bij de intake of gedurende de behandeling sprake van een zwaardere stoornis, zoals een depressie, een angststoornis of een post-traumatische stress stoornis. In dat geval zal mogelijk toch sprake zijn van een behandeling via verzekerde ggz of doorverwijzing naar Specialistische ggz. Formeel is het zelfs verplicht om in dat geval de behandeling onder de verzekerde ggz te laten vallen. Eventueel is dan een nieuwe verwijzing met vermelding van een dergelijke vermoedelijke stoornis nodig.

De PpBO verstrekt in het kader van de behandeling geen rapportages of (gezondheids)verklaringen aan of ten behoeve van derden ( zoals juristen, werkgevers, bedrijfsartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen of instanties) doch rapporteert uitsluitend aan uw huisarts als zijnde de centrale dossierhouder inzake uw gezondheid. Dit in verband met het uitgangspunt, dat behandelaar en beoordelaar van elkaar onafhankelijke professionals moeten zijn conform de richtlijnen hieromtrent.

Tarief voor individueel therapietraject bij psychosomatische klachten: 1 of 2 intakegesprekken van € 100,- per sessie. Daarna een serie van 5 consulten voor €500,-.
Er wordt € 100,- per sessie contant of electronisch met u afgerekend en de totaalfactuur/kwitantie wordt op of na de laatste sessie verstrekt. De PpBO factureert alleen aan u persoonlijk en niet aan bedrijven of instanties. Ook kunt u deze kwitantie niet indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding, aangezien het niet in het basispakket verzekerde ggz betreft.

Drs. A.W. Egmond is lid van: