Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o. 

Drs. A.W. Egmond, GZ-psycholoog / Eerstelijnspsycholoog

Arjen Egmond

Welkom op de website van de PpBO

Welkom bij Psychologie Praktijk Borger-Odoorn e.o. (PpBO), van drs. A.W. (Arjen) Egmond.            De praktijk is sinds 1996 in Borger gevestigd en biedt behandeling binnen de Generalistische Basis-ggz voor volwassenen. De kleinschaligheid van de praktijk, uw intaker is ook uw behandelaar, en mijn streven naar tijd en ruimte voor een persoonlijke en deskundige aanpak worden door patiënten gewaardeerd ( klanttevredenheidsmeting 2022 : 8,7 ).

Algemene praktijkinformatie  Arjen Egmond

Elk mens ondervindt in het leven bepaalde hindernissen en problemen. Die lossen soms vanzelf op of op eigen kracht dan wel met hulp van mensen in de naaste omgeving, zoals familie of vrienden. Als de problemen te zwaar zijn of de oplossingen tekort schieten om er op eigen kracht mee om te kunnen gaan kunnen er psychische ziektebeelden of stoornissen ontstaan. Dan kan behandeling door de psycholoog een goede keuze kan zijn ( zie ook op deze website onder Voor wie ?). Binnen de Generalistische basis-ggz wordt kortdurende behandeling geboden van lichte tot matige, relatief recent ontstane, niet complexe psychische stoornissen met een laag risico.

De praktijk werkt binnen een professioneel netwerk van hulpverleners, zoals huisartsen, praktijkondersteuners ggz, collega-psychologen, fysiotherapeuten en heeft een goed zicht op de sociale kaart van sociale teams, maatschappelijk werk, thuiszorg en ggz-instellingen. Zo nodig zijn er korte lijnen voor overleg, consultatie en doorverwijzing. 

Denkt u geestelijke gezondheidszorg nodig te hebben dan is uw huisarts de eerst aangewezen persoon om mee te praten, want diens inschatting van het eventuele ziektebeeld en diens verwijzing zijn voorwaarden voor toegang en vergoeding. Als u zich bij de PpBO voor intake en eventuele behandeling wilt aanmelden hebt u altijd een aan deze praktijk gerichte verwijzing via Zorgdomein van uw huisarts nodig. Een verwijzing dient qua inhoud en format van overheid en verzekeraar te voldoen aan eisen, die u kunt lezen op  deze webpagina .

Kijk voordat u zich aanmeldt naar de actuele wachttijd onder de knop Actuele wachttijd en lees over het aanmeldings- en intaketraject  de pagina over Werkwijze goed door. Onder Voor wie leest u bij Doelgroepen over het deskundigheidsgebied van de praktijk. Vul het online contactformulier in onder knop Contact opnemen of druk op Contact bovenaan in de werkbalk voor de telefonische spreekuurtijden.

Een intaketraject kan pas starten nadat de aanmelding compleet is. Uw aanmelding is compleet nadat uw ingevulde online contactformulier, een geldige verwijzing van de huisarts en de ingevulde aanmeldvragenlijst (wordt toegestuurd nadat aanmelding en verwijzing gedaan zijn ) bij de praktijk binnen zijn. Dus zorg ervoor, dat u samen met of meteen na het contact over uw aanmelding de Zorgdomeinverwijzing regelt.

De vergoeding van hulp middels verzekerde ggz valt onder het basispakket zorgverzekering en daarmee tevens onder het eigen risico. Vanaf 2022 is er een nieuw systeem voor de bekostiging van de GGZ: het Zorgprestatiemodel. De voorwaarden voor vergoeding zijn dezelfde als eerder. Kosten van behandeling bij verwijzing vanwege overspanning, werkproblemen, burnout en relatieproblemen worden niet vergoed. Lees verder onder de knop Kosten (Zorgprestaties)..

De PpBO verstrekt in het kader van de behandeling geen rapportages of verklaringen aan derden zoals juristen, bedrijfs- en arboartsen, verzekeringsartsen of ander instanties. Uw huisarts wordt wel geinformeerd. Daarvoor wordt uw toestemming gevraagd.

Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. heeft geen hulpaanbod voor jongeren. Voor aanbieders en vergoeding van Jeugdhulp zie de website van uw Gemeente of deze website Regelhulp van de overheid.

Infectiepreventie : binnen de praktijk volgen we de basisregels om coronaverspreiding in te dammen. Afhankelijk van het overheidsbeleid en van uw en mijn actuele gezondheid kunnen sessies in de praktijk aangevuld worden met of vervangen door via beeldbellen, telefonische consulten en behandelen via mijn online behandelplatform (MyMIndspace). Daarmee kunnen we de behandeling door laten gaan en ondersteunen ook als de omstandigheden even tegen zitten.  Neem bij vragen gerust vooraf telefonisch contact op met de praktijk voor overleg.

Onder het motto “Bescherm uzelf, Bescherm de ander” geldt ; kom niet naar de praktijk indien u klachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts zeker als u recentelijk hebt gereisd van/naar of in contact bent geweest met mensen in (inter)nationale risicogebieden dan wel in contact met mensen bent geweest die klachten hebben of aantoonbaar besmet zijn. Treden dergelijke klachten bij u of bij mij op in het verloop van een behandeltraject dan hebben we gesprekken via beeldbellen of telefoon.

Drs. A.W. Egmond is lid van: