Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o. 

Drs. A.W. Egmond, GZ-psycholoog / Eerstelijnspsycholoog

Arjen Egmond

Welkom op de website van de PpBO.

Welkom bij Psychologie Praktijk Borger-Odoorn e.o. (PpBO), de praktijk van drs. A.W. (Arjen) Egmond. De praktijk biedt behandeling binnen de Generalistische Basis-ggz voor volwassenen.

Hoe de praktijk om gaat met het Coronavirus : afhankelijk van het overheidsbeleid, de actuele ontwikkelingen en van uw en mijn actuele gezondheidssituatie maken we een keuze voor intake- en behandelgesprekken in de praktijk of via beveiligd beeldbellen ( via Weseedo), telefonische consulten en behandelen via mijn online behandelplatform (MyMIndspace-ZorgIQ). Het online behandelaanbod van de praktijk, waarmee ik reeds enige jaren ervaring heb is de afgelopen maanden erg waardevol gebleken ook om de continuïteit van de zorgverlening te behouden. Binnen de praktijk volgen we de actuele richtlijnen van de RIVM om verspreiding van het virus te beperken en te vertragen, zoals handen reinigen, 1,5 meter afstand houden en waar nodig een mondkapje gebruiken. Neem bij vragen gerust telefonisch contact op met de praktijk voor overleg.

In zijn algemeenheid geldt onder het motto “Bescherm uzelf, Bescherm de ander” het al eerder vastgesteld overheidsbeleid ; kom niet naar de praktijk indien u klachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts zeker als u recentelijk hebt gereisd van/naar of in contact bent geweest met mensen in (inter)nationale risicogebieden dan wel in contact met mensen bent geweest die besmet zijn. Treden dergelijke klachten bij u of bij mij op in het verloop van een behandeltraject dan hebben we gesprekken via beeldbellen of telefoon.

Zie voor nadere informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting

Algemene praktijkinformatie  Arjen Egmond

Elk mens ondervindt in het leven bepaalde hindernissen en problemen. Die lossen soms vanzelf op of op eigen kracht dan wel met hulp van mensen in de naaste omgeving, zoals familie of vrienden. Als de problemen te zwaar zijn of de oplossingen tekort schieten om er op eigen kracht mee om te kunnen gaan kunnen er psychische ziektebeelden of stoornissen ontstaan. Dan kan behandeling door de psycholoog een goede keuze kan zijn ( zie ook op deze website onder Voor wie ?). Binnen de Generalistische basis-ggz wordt kortdurende behandeling geboden van lichte tot matige, relatief recent ontstane, niet complexe psychische stoornissen met een laag risico.

Denkt u geestelijke gezondheidszorg nodig te hebben dan is uw huisarts de eerst aangewezen persoon om mee te praten, want diens inschatting van het eventuele ziektebeeld en diens verwijsbrief zijn voorwaarden voor toegang en vergoeding. Als u zich bij de PpBO voor intake en eventuele behandeling wilt aanmelden hebt u altijd een aan deze praktijk gerichte verwijsbrief of verwijzing via Zorgdomein van uw huisarts nodig. U leest op deze webpagina waar de verwijzing aan moet voldoen.

Informeert u zich voordat u zich aanmeldt over de actuele wachttijd (zie rechts op de homepage de knop Actuele wachttijd) en leest u de informatie op de pagina over Werkwijze goed door. Vul het online contactformulier in onder knop Contact opnemen of druk op Contact bovenaan in de werkbalk voor de praktijkgegevens en telefonische spreekuurtijden.

Uw ingevulde online contactformulier en een geldige verwijzing van de huisarts moeten beiden bij de praktijk binnen zijn alvorens ik een eventueel intaketraject kan starten. Dus zorg ervoor, dat u samen met of meteen na het contact over uw aanmelding de verwijsbrief naar de praktijk stuurt of laat sturen.

De vergoeding van hulp middels verzekerde ggz valt onder het basispakket zorgverzekering en daarmee tevens onder het eigen risico van het jaar waarin een eventuele behandeling wordt gestart.

Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. heeft geen hulpaanbod voor jongeren. Voor aanbieders en vergoeding van Jeugdhulp zie de website van uw Gemeente of deze website Regelhulp van de overheid.

Mededeling : de PpBO verstrekt in het kader van de behandeling geen rapportages of verklaringen aan derden zoals juristen, bedrijfsartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen of andere instanties. Uw huisarts wordt wel geinformeerd. Voor vragen of kwesties betreffende patienten vallende onder POH-ggz zorg gelieve u zich te wenden tot de betreffende huisartsenpraktijk en niet tot de PpBO.

Drs. A.W. Egmond is lid van: