0599-234 056

Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Drs A.W. Egmond

Welkom op de website van de PpBO

Welkom bij Psychologie Praktijk Borger-Odoorn e.o. (PpBO), de praktijk van drs. A.W. (Arjen) Egmond. De praktijk biedt behandeling binnen de Generalistische Basis-ggz voor volwassenen.

Elk mens ondervindt in het leven bepaalde hindernissen en problemen. Die lossen soms vanzelf op of op eigen kracht dan wel met hulp van mensen in de naaste omgeving, zoals familie of vrienden. Als de problemen te zwaar zijn of de oplossingen tekort schieten om er op eigen kracht mee om te kunnen gaan kunnen er psychische ziektebeelden of stoornissen ontstaan. Dan kan behandeling door de psycholoog een goede keuze kan zijn ( zie ook op deze website onder Voor wie ?). Binnen de Generalistische basis-ggz wordt kortdurende behandeling geboden van lichte tot matige, relatief recent ontstane, niet complexe psychische stoornissen met een laag risico.

Denkt u geestelijke gezondheidszorg nodig te hebben dan is uw huisarts de eerst aangewezen persoon om mee te praten, want diens inschatting van het eventuele ziektebeeld en diens verwijsbrief zijn een van voorwaarden voor vergoeding. U leest op deze webpagina waar de verwijsbrief aan moet voldoen: https://www.ppbo.nl/voor-verwijzers/#eisen_verwijsbrief 

Als u zich bij de PpBO voor intake en eventuele behandeling wilt aanmelden  hebt u altijd een aan deze praktijk gerichte verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Informeert u zich voordat u zich aanmeldt over de actuele wachttijd (zie rechts op de homepage de knop Actuele wachttijd) en leest u de informatie op de pagina over Aanmelding goed door: https://www.ppbo.nl/werkwijze/#aanmeldings_en_intaketraject 

Zorg ervoor, dat u tegelijkertijd met of meteen volgend op uw eventuele aanmelding de verwijsbrief naar de praktijk stuurt of laat sturen. Want uw online aanmelding en een geldige verwijsbrief van de huisarts moeten beiden bij de praktijk binnen zijn alvorens ik een intaketraject kan starten.
 

Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. biedt Generalistische Basis-ggz voor volwassenen en heeft geen hulpaanbod voor jongeren. Voor aanbieders en vergoeding van Jeugdhulp zie de website van uw Gemeente of https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/jeugdhulp ).

De vergoeding van hulp middels verzekerde ggz valt onder het basispakket zorgverzekering en daarmee tevens onder het eigen risico van het jaar waarin een eventuele behandeling wordt gestart.

Mededeling : voor vragen of kwesties betreffende patienten vallende onder POH-ggz zorg gelieve u zich te wenden tot de betreffende huisartsenpraktijk en niet tot de PpBO. Verder verstrekt de PpBO in het kader van de behandeling geen rapportages of verklaringen aan derden zoals juristen, bedrijfsartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen of andere instanties. Uw huisarts wordt wel geinformeerd.

Drs. A.W. Egmond is lid van: