Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Actuele wachttijd

Aanmeldingswachttijd : 4 weken

Behandelingswachttijd: de wachttijd tussen intakegesprek en de start van de behandeling bedraagt in het algemeen maximaal 1 tot 2 weken.

De exacte wachttijd is mede afhankelijk van uw en mijn agendaruimte per dag van de week.

Let op: de wachttijd wordt langer indien de juist opgestelde verwijsbrief van uw huisarts niet tijdig in mijn bezit is. Zie deze webpagina voor de eisen die overheid en verzekeraars stellen aan de verwijsbrief.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de psycholoog, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenoemde Treeknormen).

De wachttijden bij de PpBO zijn niet afhankelijk van verzekeraar en verschillen niet per hoofddiagnosegroep.

Drs. A.W. Egmond is lid van: