Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Links

Online / telefonische hulp :

De Luisterlijn (voorheen Sensoor , dag en nacht telefonisch of chat contact)

https://www.deluisterlijn.nl/

Telefoon : 0900-0767

Suicidepreventie 113 voor zelfhulp, praten of chatten bij zelfmoordgedachten of plannen

https://www.113.nl/

Telefoon: 0900-0113

Stichting Korrelatie
https://mindkorrelatie.nl/

 

Zelfhulp

Kiezen van een zorgverlener (Ministerie van VWS) :

https://kiezenindeggz.nl/ 

Gezondheidsvragen (geestelijk en lichamelijk) :

http://www.thuisarts.nl/

Trimbos instituut:

https://www.newhealthcollective.nl/

Verslaving (zowel jongeren als volwassen):

www.jellinek.nl/zelfhulp

www.vnn.nl

Initiatieven van verzekeraars

Achmea :

www.mirro.nl

Menzis :

https://www.menzis.nl/zorgadvies/Psychische-klachten

VGZ:

https://www.vgz.nl/mindfulness-coach-app

Anderzorg:

https://www.anderzorg.nl/prikbord 

( met onder andere informatie over burnoutklachten)

Psychowijzer van Mind ( voorheen Fonds Psychische Gezondheid).

https://wijzijnmind.nl/

Praktijkorganisaties

LVVP (Land. Ver. van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten )
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Telefoon: 030 – 2364338
Email: bureau@lvvp.info
Website: www.lvvp.info

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Postbus 9921
1006 AP, Amsterdam
Telefoon: 020 – 4106222
E-mail: info@psynip.nl
Website: www.psynip.nl

BIG-register
Postbus 16114
2500 BC, Den Haag
Telefoon: 0900 – 8998225
Website: www.bigregister.nl
E-mail: info@BIGregister.nl
Bij het BIG-register kunt u navragen of een psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog is geregistreerd en of hem of haar door een tuchtcollege beperkende maatregelen zijn opgelegd.

 

Cliëntenorganisaties

Nederlandse Patiënten Federatie

https://www.patientenfederatie.nl/

Landelijk Platform Ggz ( voorheen Cliëntenbond )

Belangenbehartiging bij psychische problemen

https://mindplatform.nl/

Diverse instanties en sites

Hulpgids
www.hulpgids.nl
De hulpgids biedt informatie over psychiatrische ziektebeelden, hulpverleners, boeken, verschillende therapievormen, medicatie en regelgeving.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Website: www.igj.nl

Landelijk Meldpunt Zorg
Postbus 2115
3500 GC Utrecht 

Telefoon: 088-120 50 20

Trimbos-instituut
Bezoekadres:
Da Costakade 45, Utrecht
Postadres:
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Telefoon: 030 – 2971100
E-mail: info@trimbos.nl
Website: www.trimbos.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Telefoon: 030 – 2510161
E-mail: nvpst@euronet.nl
Website: www.psychotherapie.nl
Telefonisch bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en woensdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Op vrijdag is het bureau gesloten.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Postbus 20062
3502 LB, Utrecht
Telefoon: 030 – 2823303
E-mail: nvvp@xs4all.nl
Website: www.nvvp.net

Nederlandse Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (NVGCt)

Website: www.vgct.nl

Tel. 030-254 30 54.
Bezoekadres:
Lunettenbaan 57, 3524 GA Utrecht
Postadres:
Postbus 14081, 3508 SC Utrecht
E-mail:  info@vgct.nl

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
WG-plein 209
1054 SE, Amsterdam
Telefoon: 020 – 6123078
E-mail: nvrg@xs4all.nl

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Telefoon: 030 – 2965348
E-mail: vkjp@hetnet.nl

Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
Postbus 5103
3502 JC, Utrecht
Telefoon: 030 – 2971197
E-mail: info@nfgv.nl
Website: https://www.psychischegezondheid.nl/

Tuchtcollege Groningen
(Groningen, Friesland, Drenthe)
Oude Ebbingestraat 91
9712 HG, Groningen
Telefoon: 050 – 3140640

Tuchtcollege Zwolle
(Overijssel, Flevoland, Gelderland)
Postbus 10067
8000 GB, Zwolle
Telefoon: 038 – 4289411

Hoger beroep tegen een uitspraak van een regionaal tuchtcollege tekent u aan bij het:

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH, Den Haag
Telefoon: 070 – 3813700
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur.

 

 

Drs. A.W. Egmond is lid van: